یکبار دیگر عشق را با خون نوشتند                       تعبیر لبخند تو را گلگون نوشتند

دیگر زمانی است که عشق را با خون می نویسند .

محرمی دیگر در راه است و حماسه ای عظیم

                                                    حماسه ای به نام حسین (ع)

        و چند آیا در ذهن من :

        آیا حسین فقط بهانه ای است تا عزاداری کنیم ؟!

        آیا حسین فقط بهانه ای است تا لباس سیاه بر تن کنیم ؟!

        آیا ما که حسین حسین می کنیم حسینی هستیم ؟!

       و یک جمله که ...

                  حسین همانند پدرش علی

                                                  حق را به مصلحت نفروخت.

                                                                                همین !

فرارسیدن ماه محرم الحرام و ماه عزا و سوگواری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین تسلیت باد.التماس دعا!!!!