بعضی ها وارد زندگی ما میشوند و زود می روند،بعضی ها مدتی می مانند و در قلب های ما ردی به جا میگذارند.و ما هرگز مثل سابق نخواهیم شد.برقراری ارتباط دوستانه با افراد،به درک،زمان و اطمینان بسیاری نیاز دارد.وقتی در زندگی بلاتکلیف و مردد می شویم،دوستان ارزشمنــدترین موهبت هستند.پس دوستان خود را همیشه دوست بداریم وبه آنها عشق بورزیم تا در روز نیاز آنها هم متقابلا عمل کنند چون تنها چیزی که نیاز داریم،عشـــــق است.